Relacje inwestorskie

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym wejściem na giełdę rozszerzyliśmy naszą stronę internetową o zakładkę ”Relacje inwestorskie”. Naszym priorytetem jest przejrzystość w przyszłych relacjach z inwestorami oraz maksymalna dostępność informacji o spółce.

Data System to nowoczesna i silna marka w segmencie TSL. Na tym rynku jesteśmy już od 2003 r. Osiągnęliśmy już wiele, jednak cały czas jesteśmy świadomi nowych wyzwań, nowych potrzeb rynku i Klientów. Dlatego stale doskonalimy nasze produkty oraz tworzymy nowe. Celem nadrzędnym naszej strategii, na najbliższą przyszłość, jest zdobycie pozycji lidera jako niezależnej i zyskownej Spółki. Zamierzamy dokonać tego poprzez oferowanie innowacyjnych, szybko zdobywających popularność produktów i rozwiązań, efektywną politykę handlową w kraju i zdobywanie rynków zagranicznych.

Z poważaniem,
Tomasz Waligóra
Prezes Zarządu

Data System sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000460977, NIP: 779-23-61-331, Regon 301171094, której kapitał zakładowy w pełni wpłacony wynosi 1 000 000 zł.

Komunikacja z Akcjonariuszami

Poniżej będziemy zamieszczać informacje dotyczące planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projekty uchwał, sprawozdania finansowe, jak również informacje o wpisie zmian w KRS. W tym miejscy udostępniane będą również wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.


DS linia 801 88 77 88 Czynna całą dobę. Numer dostępny także z telefonów komórkowych.