DS Tacho - Zdalny Odczyt Danych

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 firma posiadająca w swoim taborze pojazdy wyposażone w tachograf cyfrowy powinna odczytywać karty kierowców co 28 dni, a dane z pamięci tachografów co 90 dni (Rozporządzenie Komisji UE Nr 581/2010).

W tym celu najczęściej firmy muszą sprowadzać swoje pojazdy i kierowców do siedziby firmy. Zastosowanie rozwiązania do zdalnego pobierania plików *.DDD umożliwia automatyczne odczytywanie danych na potrzeby kontrolne (np. ITD) z kart kierowcy i tachografu.

Dzięki dodatkowej aplikacji możliwe staje się także rozliczenie diet oraz kosztów płacy minimalnej.

 

Podstawowe funkcje

Regularny i automatyczny odczyt danych. Informacje z karty kierowcy oraz z pamieci tachografu zarówno na terenie kraju jak i zagranicy przesyłane sa zgodnie z obowiazujacymi terminami.

Zdalny przesył danych. Kierowcy nie muszą wracać do bazy, odczyt może być przeprowadzony bezpośrednio z pojazdu w dowolnym miejscu, bez konieczności ingerencji kierowcy.

Bezpieczne przechowywanie danych. Na serwerach Data System bezterminowo magazynowane są wszystkich dane pochodzące z odczytu, z możliwością pobrania ich w każdym momencie na lokalny komputer klienta.

Prosta autoryzacja. Dzieki prostemu rozwiazaniu mozliwa jest autoryzacja wszystkich tachografów zaraz po przekazaniu karty przedsiebiorcy.

Redukcja kosztów przedsiebiorstwa. Zdalny i automatyczny odczyt wpływa bezpośrednio na ograniczenie zbędnych kosztów. Wymierna staje się oszczędność kosztów paliwa i czasu pracy pracowników, a także zniwelowanie ryzyka kar i mandatów dla pracodawcy.

System alarmów i komunikatów. Rozwiązanie pozwala na przesył informacji o istotnych zdarzeniach, np. o zbliżającym się upływie czasu pracy kierowcy, statusie jazdy, trybie pracy kierowców czy numerze karty kierowcy.

 

Dzięki wykorzystaniu dodatkowej aplikacji możliwe staje się również:

  • comiesięczne obliczanie płacy minimalnej obowiązujacej w krajach unijnych,
  • automatyczne przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych dla zagranicznych służb kontrolnych,
  • zgodnie z ich wymogami, analiza danych z tachografów pod kątem nadużyć i manipulacji dokonywanych przez kierowców,
  • obliczenie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczacymi czasu pracy kierowców,
  • prawidłowe rozliczanie diet i podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych,
  • podgląd danych z karty kierowcy i tachografu,
  • synchronizacja danych z zewnętrznymi systemami kadrowo - płacowymi,
  • symulacja kwoty potencjalnych mandatów na bazie naruszeń czasu pracy kierowcy, możliwa do egzekwowania przez zagraniczne służby kontrolne.

 

Trzy zakresy swiadczenia usługi:

1. Pobieranie plików z tachografów, kart kierowców i archiwizowanie danych na potrzeby ITD.
2. Pobieranie plików z tachografów, kart kierowców, archiwizowanie danych a także przekazywanie informacji o przekroczeniu granic. Eksport danych do aplikacji zewnętrznych.
3. Pobieranie plików z tachografów, kart kierowców, archiwizowanie danych, przekazywanie informacji o przekroczeniu granic a także przesyłanie w czasie rzeczywistym alarmów o przekroczeniu czasu pracy. Eksport danych do aplikacji zewnętrznych.

 

Zacznij oszczędzać! Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą.