Monitoring wózków widłowych

Monitorowanie GPS wózków widłowychDS Forklift wpływa znacząco na zmniejszenie kosztów eksploatacji wózków widłowych, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Umożliwia ewidencję czasu pracy wózków oraz operatorów, zastępując inne narzędzia ewidencyjne, a dodatkowo informuje również o wszelkiego rodzaju wypadkach i uszkodzeniach. System przekazuje dokładną lokalizację wózka na spersonalizowanej mapie obiektów oraz dostarcza szeroki zakres danych analitycznych w postaci raportów i rankingów. Sprawdź nasz system monitoringu GPS dla wózków widłowych.

Napisz - oddzwonimy

 

 

Zaufali nam:

wspolpracujemy z najlepszymi

Funkcje produktu:

 • 1. Monitoring pracy wózków
  Dzięki DS Locate Forklift możliwy jest bieżący monitoring pracy wózków widłowych w trybie on-line na tle stale aktualizowanych map Polski.
 • 2. Pobrania wózków
  W systemie prezentowana jest informacja kto, kiedy i na jak długo pobrał dany wózek.
 • 3. Wykrywanie udarów i ich siły
  System wykrywa wszystkie typy udarów, od słabych po mocne i przesyła je na bieżąco do aplikacji, ze wskazaniem operatora, który dokonał udaru oraz siły, z którą wydarzenie miało miejsce.
 • 4. Samouczek Udarowy
  Urządzenie na bieżąco informuje operatora o spowodowaniu przez niego udaru oraz sile tego udaru, przez co stanowi narzędzie edukujące oraz spełniające założenia eco-drivingu.
 • 5. Autoryzacja uruchomienia wózka
  System pozwala na przypisanie różnych poziomów autoryzacji danemu operatorowi do uruchomienia jednego, części lub wszystkich wózków w organizacji.
 • 6. Identyfikacja operatora
  Aplikacja umożliwia śledzenie pracy z perspektywy zarówno poszczególnego wózka jak i danego operatora w określonych wolumenach czasu.
 • 7. DS Koncentrator
  Panel diagnostyczny, który pozwala w prosty sposób określić czy system DS Locate Forklift działa prawidłowo na podstawie statusu 6 diod.
 • 8. Grupowanie wózków i operatorów
  Aplikacja umożliwia pogrupowanie wózków w celu łatwiejszego nimi zarządzania i zapewnia dostęp do szczegółowych danych archiwalnych.
 • 9. Wyrysowanie obiektów i hal
  W celu precyzyjnego śledzenia obszaru pracy wózków, istnieje możliwość dodatkowego wyrysowania na mapach cyfrowych punktów i obiektów.
 • 10. Współpraca z różnymi typami wózków
  Rozwiązanie zostało zaprojektowane do wszystkich typów wózków: spalinowych, elektrycznych i gazowych.
 • 11. Funkcja memo
  Pozwala na zapisanie notatki w systemie i przypisania jej do wózka lub operatora.
 • 12. DS Bak Tir
  Usługa pozwala na kontrolę tankowania paliwa w wózkach poprzez zabezpieczenie wlewu paliwa przed otwarciem przez osoby nieuprawnione.
 • 13. Konfiguracja progu udarów
  Użytkownik aplikacji może samodzielnie zmienić progi udarów aby dostosować parametry swoich wózków.
 • 14. System wczesnego ostrzegania
  W przypadku braku zasilania i przerwy w nadawaniu sygnału Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.
 • 15. Udostępnienie podglądu czasowego
  Pozwala tymczasowo udostępnić śledzenie danego wózka osobom trzecim bez rejestracji i logowania do aplikacji.
 • 16. Przypomnienia automatyczne
  Funkcjonalność przypisywania konkretnym wózkom przypomnień kalendarzowych np. przeglądów serwisowych z możliwością ustawienia przypomnień przychodzących cyklicznie.
 • 17. Ograniczenie czasowe monitorowania
  Umożliwia ukrycie widoczności poszczególnych wózków w panelu administratora na wybrany okres.

Zacznij oszczędzać! Wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą.