Monitoring GPS kolei - funkcje i korzyści

28 wrz 2016

Transport kolejowy jest narażony na wiele niebezpieczeństw - akt terrorystyczny, kradzież, napad, sabotaż czy pracownicze zagarnięcie mienia. Zagrożenia te generują konieczność wprowadzania odpowiednich środków zapobiegawczych, które zminimalizują określone niebezpieczeństwa i ryzyko jakichkolwiek nadużyć. Skutecznym rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw zarówno pasażerom, jak zarządzającym koleją jest monitoring gps kolei, który dzięki swoim funkcjom wpływa na poprawę jakości funkcjonowania transportu kolejowego.

Zalety i funkcje monitoringu kolei
Cechą charakterystyczną transportu kolejowego jest jego rozległość i rozproszenie. Może to skutkować wieloma problemami związanymi ze skutecznym zarządzaniem, kontrolą i rozliczaniem paliwa. Nowoczesny monitoring gps kolei pozwala ograniczyć bądź wyeliminować te problemy. Zalety monitoringu kolei to:
- precyzyjna lokalizacja taboru (w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się konkretny pociąg i z jaką prędkością się porusza),
- kontrola zużycia paliwa (co jest szczególnie istotne w przypadku transportu rozproszonego na dużym obszarze),
- możliwość identyfikowania maszynisty (co z jednej strony skutkuje dokładnym rozliczaniem przepracowanych godzin, a z drugiej umożliwia sprawdzenie kto i kiedy uruchamia pojazd),
- alarmowanie dyspozytorów bądź kierowników zmian o wystąpieniu jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z ruchem pociągów (na przykład nieplanowany postój, zmiana trasy, przekroczenie dopuszczalnej prędkości, zbyt wysoka temperatura).
Dodatkową funkcją nowoczesnego i praktycznego monitoringu kolei jest możliwość przejrzenia archiwum, czyli zapisanych zdarzeń sprzed kilku tygodni bądź miesięcy. Funkcja ta umożliwia przeanalizowanie przeszłych zdarzeń i wprowadzenie rozwiązań, które w przyszłości wyeliminują błędy i niekorzystne zjawiska.

Korzyści monitoringu kolei z perspektywy pasażera
Wiele osób korzystających z transportu kolejowego obawia się niebezpiecznych zdarzeń - i to zarówno tych wynikających z celowych działań przestępców, jak i tych będących skutkiem nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Monitoring gps kolei - dzięki możliwości lokalizacji danego pociągu oraz alarmowaniu o niebezpiecznych bądź nietypowych zdarzeniach - niewątpliwie może podnieść komfort psychiczny podróżnych. Świadomość, iż pociągi są lokalizowane za pomocą urządzenia gps, a każdy sygnał o wypadku bądź niebezpieczeństwie przekazywany do centrali, znacząco zwiększa poczucie bezpieczeństwa podróżujących transportem kolejowym. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia monitoring gps umożliwia odpowiednim służbom natychmiastową reakcję, a to sprawia, iż w razie niebezpiecznego zdarzenia pasażerowie mogą liczyć na szybką pomoc służb interwencyjnych.

Monitoring GPS kolei to rozwiązanie na miarę XXI wieku. Pasażerom i przewożonym towarom zapewnia bezpieczeństwo, a zarządzającym koleją daje możliwość ochrony pociągów, zbierania danych eksploatacyjnych oraz autoryzację i nadzór pracowników. Rozwiązania te zapewniają bezpieczeństwo pociągom, pracownikom i pasażerom.

Co to jest i jak działa monitoring floty?

3 cze 2022

Monitoring floty to zbieranie oraz zarządzanie danymi dotyczącymi pojazdów i zasobów należących do przedsiębiorstwa. Chodzi o samochody ciężarowe, osobowe i dostawcze (wraz z kierowcami), a także przyczepy. Firmy z branży transportowej używają takich danych w celu kontrolowania statusu floty oraz monitorowania, w jakim miejscu znajduje się aktualnie konkretny pojazd i jego kierowca. System monitoringu floty wykorzystuje system nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System).

czytaj więcej >

Idą zmiany! Znikają bramki z Państwowych autostrad.

9 lis 2021

Już 1. grudnia 2021 szykuje się kolejna duża zmiana. Tym razem będzie ona dotyczyła pojazdów osobowych, motocykli oraz wszelkich pojazdów o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony.

czytaj więcej >

Data System wśród certyfikowanych dostawców e-TOLL

2 cze 2021

Firma Data System uzyskała certyfikację Krajowej Administracji Skarbowej do obsługi systemu e-TOLL dla czterech urządzeń lokalizacyjnych.

czytaj więcej >

DS centrala
Data System Group
ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Poznań | Polska

+ 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl
Sklep
Produkty
Regulamin usługi DSLocate
DS linia 801 88 77 88 Czynna całą dobę. Numer dostępny także z telefonów komórkowych.